Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/01393-Pa

21.01.2019

Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla skalného (Aquila chrysaetos) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, Liptovský Trnovec, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 174, 031 01 Liptovský Mikuláš.