domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2019/00432-Pa

Zabezpečenie ochrany biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Lyrusus tetrix) v lesných porastoch v LC Liptovský Mikuláš 2, ktorých obhospodarovateľom je Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci, pozemkové spoločenstvo, Jalovec, 032 21 Bobrovec, IČO 30 229 006.