Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/9564-Pa

05.09.2018

Súhlas na výrub drevín ( 7 x smrek obyčajný) na parcele č. 10582/20, k.ú. Pribylina , žiadateľ  Petr Košút