Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/8987-CEN

14.08.2018

Vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp na realizáciu pracovných bremenových letov vrtuľníka, z dôvodu montáže vodojemu na stavbe „ Súbor stavieb technickej infraštruktúry, lokalita K3,K4, Y5 Lúčky – Demänovská Dolina“  k.ú. Demänovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš, pre Liptovskú vodáresnkú spoločnosť a.s.