Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/8982-CEN

14.08.2018

Súhlas na výrub náletových  drevín (do 40cm priemer) na parcele KN-C 3110 (TTP) v k.ú. Partizánska Ľupča , pre Ing. Rastislava Huttu a manž. Ing. Tatianu Peršakovú z dôvodu navrátenia charakteru TTP dotknutej parcele