Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/8414-CEN

18.09.2018

Súhlas na výrub 4 ksusov smreka obyčajného pre M-TEL s.r.o. z dôvodu straty mobilného signálu telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s. na parcele č. KN-C 659/1, k.ú. Vyšná Boca