Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/8044-CEN

13.08.2018

Súhlas na pasenie hospodárskych zvierat (ovce) ma parc.č. KN-C 1340,1341,1342,4682,1417,1559,1560,1561,1819/1nk.ú. Partizánska Ľupča pre Mgr. Kamilu Čintalanovú