Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/7321-CEN

25.06.2018

Súhlas na oplotenie pozemku ( parcely číslo: 1477/2, 1475, 1476/1 a 1476/2, k.ú. Svätý Kríž)  v extraviláne obce Svätý Kríž  pre Ing. Gabtrielu Tkáčovú z dôvodu zabránenie prejazdu motorovými vozidflami po uvedených pozemkoch a súhlas na výsadbu drevín  (smrek, borovica, breza ) na dotknutých parcelách.