Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/6024-CEN

25.05.2018

Súhlas na zásah do biotopu podľa §6 ods.2 zákona 543/2002 Z.z. z dôvodu výstavby individuálnych chát na parc. č. KN-C, 2945/139, 2945/136, 1945/126 v k.ú. Demänovská Dolina pre spoločnosť HLINA s.r.o.