Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/2566-CEN

27.02.2018

Súhlas na výrub drevín na parcele č. 3452 (TTP) v k.ú. Demänovská Dolina ( NAPANT) pre Pozemkové spoločenstvo v Bodiciach z dôvodu výstavby ICHR - chatová osada Repiská,