Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/1189-CEN

18.01.2018

Súhlas pre FBS-SK s.r.o. Liptovský Ján 545,032 02 v zastúpení : HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť biotop európskeho významuv k.ú. D. Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu výstavby „Objekt služieb na svahu SO.Y5-1“ v k.ú. Demänovská Dolina na parcele KN-C 2945/114