Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/10719-Pa

05.10.2018

Žiadosť Pozemkového spoločenstva Nižná Hora Pavlova Ves, Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec, IČO 00620386 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra a RPZ pri lesohospodárskej činnosti v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v kompetenčnom území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3. stupeň územnej ochrany, na JPRL 255, 356, 357 LC Demänová.