Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/10651-CEN

05.10.2018

Súhlas pre TMR a.s., Demänovská Dolila 72, L.Mikuláš na umiestnenie dočastného prenostného zariadenia - kontajnera (bufetu) na parcele č. 2921/211, k.ú.Demänovská Dolina