Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/10431-Pa

02.10.2018

Žiadosti Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 174, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 30231604 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra a RPZ pri lesohospodárskej činnosti v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde platí 3. stupeň územnej ochrany, na JPRL 2343a, 243b, 245a, 245b, 245c, 245e LC Liptovský Mikuláš 1.