Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/1015-CEN

18.01.2018

Spracovanie vetrovej kalamity z decembra 2017 na TTP, na parcelách KN-C:  3610/2, 3610/1, 3610/3, 3713/1, 3602/2, 3601/2, 3601/1, 3604/1, 3604/2,3777/16, 3758/2, 3560/7, 3555, 3560/4, 3582/2, 3573/2, 3573/3 ( KN-E 1870/2, 1859, 1870/4, 1868/1, 1578/2, 1571, 1578/1, 1870/3, 3000/3, 1851/2,1819/502, 1827, 1818, 1858/2, 1838, 1853) , , k.ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján , na území NAPANTu pre Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe.