Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/08475-Pa

02.08.2018

Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla krikľavého (Aquila pomarina) v lesnom poraste k. ú Važec, ktorej obhospodarovateľom je Urbár pozemkové spoločenstvo Važec.