Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/04888-Pa

19.07.2018

Začatie konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci zabezpečenie ochrany biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch č. JPRL 31 1 v LC Liptovský Mikuláš 2, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo obce Konská, Konská 213 032 04 Liptovský Ondrej, IČO 42389551