Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/9374-CEN

03.08.2017

Súhlas na oplotenie pozemku  KN-E 2144/1, k.ú. Liptovský Ján , v extraviláne obce Liptovský Ján z dôvodu výstavby základňovej stanice telekomunikačnej siete pre žiadateľa  AIR TREND s.r.o.