Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/8636-CEN

14.07.2017

Súhlas na umiestnenie dočasného prenosného zariadenia - prekážkovej dráhy "Bambuľka"  na parcele 2926/44, zastavané plochy a nádvoria v bezprostrednej blízkosti Hotel POŠTA, na území NAPANTu, pre Oblasnú organizáciu cestovného ruchu REGION LIPTOV.