Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/6809-CEN

01.06.2017

Súhlas  pre žiadateľa Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia - detské atrakcie  na KN-C 2921/258 , KN-C 2946/18 a 2926/266 v k.ú. Demänovská Dolina na území NAPANTu