Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/3571-Ku

09.03.2017

Žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na organizovanie verejného športového podujatia (orientačný beh) za hranicami zastavaného územia obce na území ochranného pásma Tatranského národného parku, kde platí 2. stupeň územnej ochrany