Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/1892-CEN

03.02.2017

Žiadosť o súhlas na výrub 2 ks smreka obyčajného rastúce na parc. KN-C 3289/2 (TTP), intravilán obce Partizánska Ľupča, osada Magurka, pre A. Čamatejovú