Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/9806-CEN

07.09.2016

Súhlas na výrub smreka obyčajného  a hrabu obyčajného na parcele č. 3197/3 v k.ú. Partizánka Ľupča, intravilán osady Magurka pre Ing. Halamu