Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/9763-Ku

23.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačných zariadení (panelov) za hranicami zastavaného územia v zmysle §13 ods.2 písm. g) a § 14 ods.2 písm. b) zákona č.543/2002 Z. z. a umiestenenie krátkodobého prenosného zariadenia (cyklistický prístrešok) za hranicami zastavaného územia v zmysle §13 ods.2 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na území Tatranského národného parku, kde platí 3.stupeň územnej ochrany ako aj jeho ochranného pásma, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, žiadateľ: Obec Liptovská Kokava.