Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/9071-CEN

05.09.2016
Ochrana biotopu chráneného živočícha k.ú. Liptovská Anna, pre Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna