Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/8863-Ku

10.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadeníe požičovne malých plavidiel v rekreačnom stredisku Marina Liptov k.ú. Bobrovník v zmysle § 68 písm w) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny