Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/7385-CEN

16.06.2016

Súhlas na kultúrno-športové podujatie Liptovská Rozeta, k.ú. Závažná Poruba, ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry pre Asociáciu Európskych Motocyklistov Riders World, Lipt. Mikuláš.