Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/6112-CEN

10.05.2016

Prevencia pred ohrozením druhu - volavka popolavá(Ardea cinerea) na rybochovnom zariadení  L.Mara