Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/5175-CEN

21.04.2016

Súhlas pre žiadateľa Miroslav Meluš na výrub drevín ( 3 ks hrab)  na parc. č. KN-C 3197/5, k.ú. Partizánska Ľupča na území NAPANTu.