Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/4184-CEN

21.03.2016

Súhlas na výrub drevín - 5 ks smreka obyčajného pre Ing. Jaroslava Ravingera, bytom D.Dolina 95,03101 na parcele č. 2925/35 , k.ú. Demänovská Dolina, z dôvodu výstavby polyfunkčného objektu na tejto parcele.