Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2016/2247-VIT

12.02.2016

Žiadosť OZ PRALES B.Bystrica a ŠOP SR S-TANAP Tatranská Štrba o vydanie zákazu výkonu lesohospodárskej činnosti  v zmysle  § 4 ods.2 a § 8 ods.1 zákona č.543/20020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznp.v LHC Liptovský Mikuláš - TANAP, LC Liptovský Mikuláš 1 v Bobroveckej doline, Jaloveckej doline, v lokalitách Parichvost a Mních, vo vlastníctve a obhospodarovaní UPS Bobrovec v JPRL č.

214, 230a, 230c, 223b, 207, 206, 204a, 204b, 200a, 200b, 200c, 200d, 200e, 202, 192a, 192b, 192c, 192d, 191, 188a, 188b, 187a, 187b, 184, 183, 182, 181, 208, 209, 211a, 211b, 211c, 210a, 210b, 215, 216a, 216b, 217a, 217b, 218, 219a, 219b, 219c, 220, 151a, 151b, 151c, 152a, 152b1, 152b2