Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/11609-CEN

04.11.2016

Súhlas pre Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši na pasenie hospodárskych zvierat a na aplikáciu chemických látok a hnojív,  priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej v ochrannom pásme NAPANTu (k.ú. Lipt. Mikuláš, Iľanovo, Ploštín, Závažná Poruba)