Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/10598-CEN

30.09.2016

Súhlas na výrub stromov (smrek obyčajný) pre Jozefa  a Janku Brziakovcov na parc.č . KN-E1735 (KN-C 3496/2) v k.ú. Liptovský Ján