Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/10087-CEN

19.09.2016

Súhlas na zásah do biotopu pre investorov:  Ing. Juraja Bacmaňáka, Ing. Zuzanu Bednárovú  a KLT INVEST spol.s.r.o. v zastúpení REAL Inginiering s.r.o. z dôvodu výstavby 3 rekreačných chát na parc. č. KN-C 2945/129, 2945/128 a 2945/127 v k.ú Demänovská Dolina.