Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/8396-CEN

11.11.2015

Súhlas na aplikáciu chem. látky pre UPS Liptovská Porúbka v zmysle zrušeného rozhodnutia č. OU-LM-OSZP-2014/8-007-CEN zo dňa 07.03.2015