Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/8183-VIT

18.08.2015

Žiadosť Milana Vlhu, Trstené 57 o súhlas na státie plávajúceho zariadenia na p.č.KN-C 1165/88 a 1165/104 v k.ú. Liptovská Ondrašová.