Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/8111-CEN

08.09.2015

Súhlas na výrub drevín pre Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov Liptovská Porúbka, k.ú. Liptovská Porúbka, na území s 3.stupňom územnej ochrany - NAPANT