Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/7287-CEN

23.07.2015

Súhlas podľa §13 ods.2 písm. h) a §-u 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p pre Urbár Vrbica, pozemkové spoločenstvo na  aplikáciu chemického prípravku- CERVAKOL EXTRA na ochranu mladých lesných porastov proti ohryzu zverou na JPRL obhospodarovaných žiadateľom na LHC Demänová v Iľanovskej a Demänovskej doline.