Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/6600-CEN

02.07.2015

Súhlas pre TMR a.s., na ochranné oplotenie výjazdu LD Lúčky - Priečno ( ohradenie priestoru výjazdu vozňov z dolnej stanice LD)parc.č. KN-C 2933/19,2933/33, 2933/22, 2955/38 v k.ú. Demänovská Dolina