Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU LM OSZP 2015/3061-VIT

27.03.2015

Žiadosť Ing. Vladimára Haviara, Bartislava o výrub 2 ks stromov na parcele č.KN-E 10299 v k.ú. Pribylina na území TANAPu.