Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/1303-CEN

12.03.2015

Súhlas na umiestnenie predajného stánku na parcele č. 2957/60 v k.ú. D.Dolina