Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU LM OSZP-2015/10033

13.10.2015

Žiadosť PS Babky Pavlova Ves o súhlas na aplikáciu chem.látok Cervacol extra, Versus extra, Morsuvin, Aversol, Stopkus, Pelacol, RPZ, Neoponit v LHC L.Mikuláš LC L.Mikuláš 1 vo vlasnom území TANAPu.