Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/846-CEN

17.03.2014

Územné a časové obmedzenia lesohospodárkej činnosti z dôvodu ochrany hniezdnej lokality chráneného druhu, Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Pavlovej Vsi a Bobrovčeka