hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP/2014/7997-CEN

Vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č. KN-C 2984, 2985/1, 3010, 3014, vedenej v KN ako zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Partizánska Ľupča, na území Národného parku Nízke Tatry, pre žiadateľa  Detská ozdravovňa Železnô, 032 15 Partizánska Ľupča,z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku v areáli ozdravovne .