Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/6685-CEN

02.10.2014

Územné a časové obmedzenia lesohospodárskych činností z dôvodu ochrany chráneného živočícha pre ZML býv.urb.spolku PS Liptovský Ján