Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/6684-CEN

02.10.2014

 

Územné a časové obmedzenia lesohospodárskych činností z dôvodu ochrany chráneného živočícha pre Združenie majiteľov lesov Pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba