Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/5893-CEN

21.07.2014

 

Žiadosť spoločnosti Tatry mounatin resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš , o vydanie súhlasu na zásah do biotopov európskeho významu, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť biotop v k.ú. D. Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3.stupeň územnej ochrany z dôvodu rozšírenia zjazdovej trate Turistická