hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP/2014-4096

 

Vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, predajného dreveného stánku, na parcele č. KN-C 2921/211(zastavané plochy a nádvoria) a trampolíny na KN-C 2921/35 (lesný pozemok, funkčné zameranie zjazdovka), v k.ú. D. Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3.stupeň územnej ochrany pre TMR a.s., Demänovská Dolina 79, L.Mikuláš