Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/1055-CEN

22.01.2015

Súhlas pre Roľnícke družstvo Hybe, na pasenie a plikáciu priem hnojív a chem. prípravkou v k.ú. Hybe, ochranné pásmo TANAP a k.ú. Liptovský Ján ochranné pásmo NAPANT.