Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2013/00498-VIT

04.12.2013

žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu v zmysle § 6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. v k.ú. Bobrovník parcela č.KN-C 419, 421, 474/4 pre stavebníka LUXORIA s.r.o. Priekopy 71, Bratislava